Физическа активност и хранителни добавки – обвързани ли са

В наши дни все по-често се дискутира темата за необходимостта от подобряване на физическата активност и редовното практикуване на спорт. Обездвижването и затлъстяването се превръщат във все по-сериозен проблем в световен мащаб. Здравните организации непрестанно агитират към активно движение и инвестират ресурси за популяризиране на планове за здравословен начин на живот, положителна промяна на хранителните…