Видове стави – обща анатомия, строеж и особености

Костите в човешкото тяло са част от структура, която не би могла да функционира, ако нямахме стави. Имаме стави с различна форма, подвижност и устойчивост в зависимост от това какви функции изпълняват и кои кости свързват. Човешките стави са символ на движение, гъвкавост и живот. Без тях не е възможно да извършваме обичайните движения, действия…