Ранни симптоми на артрит

Артрит е генерално наименование, което се изполва за над 100 типа ставни заболявания. Всички те заедно засягат повече от 100,000 пациента на територията на България. Артритните заболявания са типичини за всеки пол и възраст, но обикновено се развиват и обострят след 50-тата година. Те могат да причиният трайни ставни изменения, а в редки случаи да…