Свобода на движението с колаген за пиене

Вторият фактор е методът на екстракция. Основният проблем с телешкия колаген за пиене са дългите му пептидни вериги, които го правят по-труден за усвояване. За щастие има процес на скъсяване на тези пептидни връзки, който се нарича хидролиза. Съблюдавайки тези два фактора, можем да кажем, че най-качественият колаген за пиене е телешкият хидролизиран колаген. Колаген…